Keevitusprotseduuride ja keevitajate sertifitseerimiseks ettevalmistamine vastavalt standarditele:

• EN ISO 15614 – Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine
• EN ISO 9606-1 – Keevitajate kvalifitseerimise katse. Sulakeevitus. Osa 1: Terased
• EN ISO 9606-2 – Keevitajate kvalifitseerimise katse. Sulakeevitus. Osa 2: Alumiinium ja alumiiniumsulamid