• Keevituskoordinaatori kohustused lähtuvalt EVS-EN 1090-1, EVS-EN 1090-2, EVS-EN 1090-3 ja EVS-EN ISO 3834 vastavalt EVS-EN ISO 14731 

• Keevitajate ja keevitusprotseduuride sertifitseerimise korraldamine, sertifitseerimisulatuse määramine 


• Töömaal keevitustööde koordineerimine

• Juhendmaterjalide ja WPS koostamine

• Omanikujärelevalve teostamine