• Keevitajate ja keevitusprotseduuride sertifitseerimise korraldamine, sertifitseerimisulatuse määramine

• Töömaal keevitustööde koordineerimine

• Juhendmaterjalide ja WPS koostamine

• Omanikujärelevalve teostamine

• VT-2 tasemel keevitustööde järelevalve