Viime läbi sertifitseerimiseks ettevalmistavaid siseauditeid vastavalt standarditele:

• EN ISO 9001 – Kvaliteedijuhtimissüsteemid
• EN ISO 14001 – Keskkonnajuhtimissüsteemid
ISO 45001  –  Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid (endine OHSAS 18001)
• EN ISO 3834 – Keevituse kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel
• EN 1090 – Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine

• EN 15085 – Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi ja veeremidetailide keevitamine

• EN 13480 – Metallist tööstustorustikud ja nende valmistamine