Teenused

Teeme kõike seda mida ettevõttesisene meeskond teha saab, aga ilma asjatult ressursse raiskamata.

Töötame selle nimel, et toetada, nõustada, lisada teie ettevõttele väärtust, maksimeerida olemasoleva ettevõttesisese meeskonna tulemusi ja tuua teile vajalikku täiendavat tuge.

Ükskõik, kas vajate pikaajalist partnerit või abi ühekordse projektiga, meie meeskond aitab teid.

Kirjeldame ja rakendame Teie ettevõtte juhtimissüsteemi ja viime vastavusse järgmiste standarditega:

Juhtimissüsteemid

Keevituskoordinaatori kohustused lähtuvalt EVS-EN 1090-1, EVS-EN 1090-2, EVS-EN 1090-3 ja EVS-EN ISO 3834 vastavalt EVS-EN ISO 14731.

Töömaal keevitustööde koordineerimine

Keevitajate ja keevitusprotseduuride sertifitseerimise korraldamine ja sertifitseerimisulatuse määramine 

Juhendmaterjalide ja WPSi koostamine

Omanikujärelevalve teostamine

Keevitusprotseduuride ja keevitajate sertifitseerimiseks ettevalmistamine vastavalt standarditele:

EN ISO 15614 – Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine

EN ISO 9606-1 – Keevitajate kvalifitseerimise katse. Sulakeevitus. Osa 1: Terased

EN ISO 9606-2 – Keevitajate kvalifitseerimise katse. Sulakeevitus. Osa 2: Alumiinium ja alumiiniumsulamid jne

Keevituskoordinaatori teenus
siseaudit

Kas põhitöö kõrvalt on keeruline leida aega tõhusa siseauditi läbi viimiseks? Lahendus on kasutada ettevõtte välist audiitorit.
Viime läbi sertifitseerimiseks ettevalmistavaid siseauditeid vastavalt standarditele:

EN ISO 9001 – Kvaliteedijuhtimissüsteemid

EN ISO 14001 – Keskkonnajuhtimissüsteemid

ISO 45001  –  Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid (endine OHSAS 18001)

EN ISO 3834 – Keevituse kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel

EN 1090 – Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine

EN 15085 – Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi ja veeremidetailide keevitamine

VT-2 tasemel keevitustööde järelevalve (visuaalne katsetamine) vastavalt EVS-EN ISO 17637.
MT-2 tasemel keevitustööde järelevalve (magnetpulbriga katsetamine) vastavalt EVS-EN ISO 17638.

Meie spetsialistid on sertifitseeritud vastavalt EVS-EN ISO 9712 ja omavad VT-2 ja MT-2 sertifikaate.

järelvalve